Semnal editorial

Un pas mic pentru SF-ul românesc, dar mare pentru un autor din ”noul val”, cunoscut pentru textele sale cu atmosferă întunecată și personaje cu suflet slav, MILOȘ DUMBRACI – apariția unui volum în engleză!

RED DEAD TEN” reunește 10 povestiri ”cu sovietici”, traduse în engleză sau scrise direct în limba nativă a SF-ului și, în variantă electronică (ebook sau text), poate fi descărcat gratuit de pe agregatorul Smashwords, aici. Despre Miloș Dumbraci am mai vorbit aici pe blogul fanSF, în recenzia la volumul său în română, ”Hoțul de Moarte” apărut la editura Millenium (recenzia aici, în cadrul proiectului Blogosfera SF&F) și o să mai vorbim în curând, pentru că la toamnă lansează și un roman dark fantasy (în română), la editura Vremea (în noua lor colecție ICAR, îngrijită de Michael Haulică).

Povestirile cuprinse în ”Red Dead Ten” sunt:

  • ZMB 1. Tigermen. In post-apocalyptic USSR, straying from the dogmas of Orthodox communism is investigated by inquisitors, but when one of them tries to find out what had happened to a mysteriously vanished officer in infested Germany, the answers might be more surprising than expected. În română a fost ”ZMB” – Gazeta SF mai 2015: în URSS-ul post-apocaliptic, abaterile de la dreapta-credință a comunismului ortodox sunt cercetate de inchizitori, dar când unul dintre ei caută să afle ce s-a întâmplat cu un ofițer dispărut în Germania invadată de zembi, s-ar putea ca răspunsurile să fie mult mai surprinzătoare decât s-ar fi așteptat…
  • ZMB 2. Molokan. In post-apocalyptic Siberia, the villagers of a taiga hamlet dead for a century are resurrected by a mysterious force; together with Yuri Marilov, we’ll gather clues to find the truth: is it a divine miracle, or there’s someone else speaking to us? În română a fost ”Molokan” – Nautilus octombrie 2015: în Siberia post-apocaliptică, locuitorii unui sat din taiga dispărut de un veac sunt resurectați de o forță misterioasă; împreună cu Iuri Marilov, vom aduna indicii pentru a descoperi adevărul: să fie oare minune dumnezeiască sau ne grăiește altceva, străvechi?
  • The Padojd Trites. In this classic ”old-school” scifi, space explorers descend on a new planet, but discover that underestimating faith can have miraculous effects, yet too expensive… În română a fost ”Triții de pe Jawdah” – Helion mai 2015: O povestire în cel mai clasic stil SF ”old-school”, în care exploratori spațiali contactează localnicii de pe o planetă nou descoperită, doar pentru a descoperi că subestimarea puterii credinței poate avea efecte miraculoase, dar mult prea scumpe…
  • The Mir.322 Case. In this scifi about robots, a mechanical soldier is accused of murder and sabotage in an orderly world run by AIs; but do the prosecutors have the right to accuse? Or are they guiltier? And what if they only want to get rid of him because he has just uncovered the galaxy’s biggest secret? În română a fost ”Anchetă pe Terra.322” – în volumul ”Hoțul de Moarte” 2016: în acest SF cu roboți, un militar este acuzat de crimă și sabotaj în lumea ordonată condusă de AI-uri; dar oare anchetatorii au ei dreptul să-l acuze, sau sunt mai vinovați decât el? Și nu cumva de fapt vor să-l elimine pentru că a descoperit cel mai mare secret din galaxie?
  • Shaman 1. Kurgan. A dark fantasy tale about Stalingrad, where the Germans and the Russians take turns conquering a cursed house, only to vanish without a trace; could a Shaman be the secret to its mystery? În română a fost ”Șamanul și kurganul” – Gazeta SF iunie 2015:o povestire fantastică despre Stalingrad, unde nemții și rușii cuceresc pe rând o casă blestemată, doar pentru a dispărea fără urmă; oare un șaman să fie ceea ce lipsește?
  • Shaman 2. Maple Heart. On the Eastern Front, the reconnaissance mission of a Soviet patrol takes a fantastic turn in the ancient Byelorussian woods, as one of them, a Siberian Shaman, must make a painful choice between death and his duty to the tribe. În română a fost ”Suflet de arțar” – Gazeta SF martie 2015: pe Frontul de Est, misiunea unei patrule sovietice ia o turnură fantastică în străvechea pădure bielorusă, iar unul dintre ei, un șaman siberian, are de făcut o alegere dureroasă între moarte și datoria față de trib
  • God Tears. In this first-contact scifi about an expedition to an ocean world, we get to ask ourselves: if we ever meet an alien deity, how would we talk to it? And would it even be a good idea to wake it? În română va fi ”Lacrima Dei”, când o să apară în traducere într-o revistă. În engleză a apărut în Aphelion (SUA) martie 2018.
  • Tolya and the Akylosaur’s Death. In this scifi about time jumps, a commando with a suicidal mission attacks the future, but ends up figthing some very, very similar enemies, and those that pay the price are innocents from a far, far away past. În română a fost ”Jack și moartea ankylozaurului” – Nautilus aprilie 2015: în acest SF cu salturi temporale, un comando cu misiune sinucigașă atacă viitorul, dar ajunge să se lupte cu niște inamici foarte, foarte asemănători cu ei înșiși, iar cei care plătesc prețul sunt niște nevinovați din trecutul extrem de îndepărtat…
  • The Dark Room. In this strange horror about the Transnistria war, a policeman tries to find some missing people, but instead finds terrifying monsters, an ever-changing reality and an unspeakable enemy only he could ever challenge. În română a fost ”Dincolo, bezna” – Gazeta SF august 2015: în acest straniu horror despre războiul din Transnistria, un milițian încearcă să dea de urma unor dispăruți, dar se confruntă cu degradarea treptată a realității, monștri terifianți și un dușman îngrozitor, pe care numai el îl poate înfrânge…
  • Red Snow in Kaperka. In this fantastic whodunit from the frozen Gulag, a series of brutal murders horrify the prisoners of war. Could it be the elusive tribesmen? Or maybe some legendary ancient beast still prowling the woods, looking for human blood? În română a fost ”Omăt roșu în Kaperka” – Gazeta SF septembrie 2016: În acest noir fantastic din gerosul Gulag, o serie de crime brutale îngrozesc prizonierii dintr-un lagăr. SĂ fie oare sălbaticii ascunși prin păduri? Sau mai degrabă o fiară străveche ce încă hălăduiește prin codru, hămesit după sânge de om?

 

Poste by Liviu

You might also like

2 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *